Startkort/PersonID. Nå har du fått et PersonID. Fra 2017 er det meningen at det skal brukes til å identifisere deg på alle stevner i NSF. Du kan like godt finne det nå, skrive det på noen lapper som du har i etuiet/skytebagen/lommeboken og ta et bilde av det som du har på mobilen.
Gå inn på Minidrett.no , velg fanen “Medlemskap”, velg deretter “Startkort”. Der finner du er sjusifret tall som er din ID. Gå også inn på “Min profil” og sørg for at opplysningene om deg er korrekte. Husk å legge inn din epostadresse.
Hvis du ikke er registrert med ID, tar du kontakt med leder Knut Inge Kjesbu.

Startkortet for 2017 er nå klart for de som har meldt inn feltdeltagelse slik at klasseføring kan gjøres. Klasseføring bane/luft er automatisk overført fra statistikken til FSU/Pål Hembre. For felt må det legges inn manuelt i 2016 av klubben. Det er derfor viktig at du følger tidligere oppfordring og sender inn dine feltstevner 2016 (evt ferdig klassifisert).

NSF får fra nyttår et nytt datasystem der hver enkelt skytter får et ID-nummer, en kan legge inn stevner, håndtere påmelding og betaling og lage resultatlister.
Første år må klasseføring for felt (A-D) legges inn manuelt av klubben. Senere blir dette gjort automatisk.
For at jeg skal kunne gjøre denne jobben, må alle som har deltatt på feltstevne i 2016 sende epost til meg med stevner (sted, dato eller stevnenummer) de har deltatt på i år samt hvilke våpen de har skutt i hvert stevne….
De som ikke har deltatt på feltstevner i år, må sende meg klasseføring for det siste startkortet de har.
De som ikke sender inn dette innen 10. desember blir skjønnsmessig klassifisert av meg, og da går jeg oppover i retning mot A.
Når dette er på plass, har vi alle fått et langt bedre og enklere system.

Merk i tillegg at terminlisten fra 2017 blir å finne på MinIdrett eller på skyting.no

nilshdahl (at) gmail.com