Del 1. Lørdag 11. mars kl. 10 i Tromsdal. Teori. Opptreden på bane med pappskiver. Opptreden i feltløpa.

Del 2. Tirsdag 14. mars kl. 19 på Vinne. Repetisjon av det viktigste av teori. Opptreden på bane med elektronikk.

Deltagere melder seg til meg på epost. Deltagerne må medbringe skrivesaker, hørselvern, briller og lue med skjerm. Klær for uteaktivitet. En må ha vært aktiv på treninger før kurset. Skyteferdighetene må være såpass at en med fri skytetid og fri, stående skytestilling treffer med alle skudd i skiva (dette har også med sikkerhet å gjøre).