Forbundstinget er NSFs høyeste organ og avholdes hvert andre år. Solveig og Rune Fosseng Olsen og Nils Håvard deltok på årets ting.

En oversikt over det som skjedde finner du her:

http://www.skyting.no/2017/04/02/rolig-og-konstruktivt-forbundsting/

Hva betyr dette for oss vanlige pistolskyttere? Jeg skal prøve å gi min vurdering av dette.

Vi har fått et helt nytt styre som kan tenke nye tanker og som sannsynligvis er noe mer profesjonelle enn det forrige. Særlig har jeg tro på de to som betyr mest for oss, Presidenten Håvard Larsen og leder for breddeidrettskomiteen Kenneth Eikenes.

I den tidligere organisasjonen var det en fagkomite for pistol. Denne skulle dekke alt fra deltagelse i OL til terminliste for Nord-Trøndelag. Resultatet ble vel til slutt at en verken ble god på toppidrett eller bredde.

I den nye organisasjonen er toppidretten utskilt i en egen komite som er felles for alle fire grener (pistol, rifle, lerdue og viltmål). Det er også dannet et felles Skytterlandslag.

Den nye og viktigste komiteen for oss er Breddeidrettskomiteen. Denne har underutvalg for hver gren. Denne skal ta for seg alt fra NM og “nedover”. Det er også undergrupper for arrangement, anlegg, tekniske saker og lovsaker.

Jeg er sikker på at dette vi gi en bedre organisasjon både for toppskytterne og for oss som driver med breddeidrett.

Den store utfordringen fremover vil være å øke aktiviteten i forbundet. Av ca 30.000 medlemmer er det kun vel 3000 som er aktive. Av mer enn 500 klubber er det kun ca 170 som arrangerer minst et stevne i året. Det er forbundets uttalte mål at vi skal være en organisasjon av sportsskyttere – ikke av våpeneiere.

I Verdal SSL har vi kommet langt. Vi er aktive på arrangement, og en svært stor andel av våre medlemmer deltar i approberte stevner. Vi må holde trykket oppe og fortsette på et høyt aktivitetsnivå.

Et ønske til deg: Prøv å få et passivt medlem til å bli med på minimum en approbert skyting per år. Om dette er en enkel NAIS på Vinne eller en runde i revolverfelt i Tromsdal er likegyldig.

NH