Testet en del ammo med Pardini SP i dag. Ti skudd med hver type. meter/sek.

Ammo – høyeste – laveste – gj.snitt – standardavvik (SD)

TopShot: 293 – 282 – 287 – 3

Fiocchi TT: 285 – 256 – 266 – 11

SK-PistolMS: 289 – 276 – 283 – 4

SK-RifleM: 283 – 275 – 280 – 2

Siden all ammo har samme kulevekt (40 gr), vil lavere hastighet gi mindre rekyl, mens høyere hastighet gir flatere kulebane. Flatere kulebane er en fordel på felt der avstandene varierer og kan være opp til 70 meter.

Standardavvik (SD) sier noe om spredningen av hastighet. Denne bør være minst mulig. Stor spredning gir større treffbilder, og dette blir mer alvorlig jo lengre avstanden blir.

Som en ser av tabellen, hevder TopShot seg meget bra i konkurranse med dyrere ammo. Det samme fikk jeg da jeg testet treffbilder på 50 meter med rifle. CCI std/TopShot var ikke dårligere enn mange langt dyrere ammotyper.

Til sammenligning gikk SK RifleMatch 321 m/s i Sauer 200 rifle.