Dugnad Vinne: tirsdag neste uke, 20/3/2018, tar vi en liten dugnad oppe i Vinne skytebane. Først og fremst tar vi ut bly bak skivene, og generell rengjøring av hele banen. Vi tar også forefallende arbeider, hvis det blir tid. Hvis det er noen som kommer på noe som må gjøres, vennligst meld ifra til meg. Meld fra til meg hvis du har anledning til å komme denne kvelden. De som ønsker å ta rede på gratis bly, stiller selvfølgelig. Klubben stiller med støvmasker, kaffe og noe å bite i.